A+ R A-
Edimark: Events

Organització, coordinació, execució i control de:
· Esdeveniments privats o corporatius:
fires, exposicions, llançaments de producte, inauguracions, jornades d’oci o
de treball en equip, networking, incentius, càterings temàtics.
· Accions de Relacions Públiques per a esdeveniments.

Serveis de suport:
· Hostesses
· Suport audiovisual
· Lloguer de sales i personal eventual
· Cobertura de premsa
· Sponsoring
· Càterings
· Contractació d’espectacles.

Galeria
donem moviment a la teva empresa

MOVIMENT :

Vibració, enrenou, tendència, oscil, revolució ,
opinió, corrent, desplaçament, celeritat, estil ,
revolta, revolta, flux, activitat, doctrina, escola,
bellugo, aixecament, alçament, circulació